• Altells de Fusta

    altells de fusta

    Altells de fusta. Un altell de fusta ens dona molta calidesa en un habitatge. Els altells els podem fer tant amb fusta massissa, com amb un derivat de fusta. Els altells massissos donem un aire mes rustic, com a norma general. En aquests altells de fusta massissa, els envarnissem amb barnissos especials. Aquests barnissos son d’una gran resistencia.

  • Instal·lació d'altells de fusta

    instalacio d'altells de fusta