RusticOsona

Altells de Fusta

Altells de Fusta


Altells de fusta. Un altell de fusta ens dona molta calidesa en un habitatge. Els altells els podem fer tant amb fusta massissa, com amb un derivat de fusta. Els altells massissos donem un aire mes rustic, com a norma general. En aquests altells de fusta massissa, els envarnissem amb barnissos especials. Aquests barnissos son d’una gran resistencia.


Instal·lació d'altells de fusta

Instal·lació d'altells de fusta


Aquests garatges de fusta, també ens permeten construir parets o envans interiors, resultant així en una nova habiatcio per guadar-hi objectes més delicats, eines i maquinària de jardinaria etc...

Rustic Osona Fusteria especialista en estructures de fusta: porxos i pèrgoles, casetes de fusta etc.

Avis Legal | Política de cookies