RusticOsona

Pèrgoles de fusta per jardins

Pèrgoles de fusta


Les pèrgoles de fusta son elements molt decoratius, però a la vegada tenen la funció (al igual que un porxo de fusta) de portegirnos del sol. La principal diferencia amb els porxos es que podem triar el moment en què fan aquesta funció, es a dir, el sostre es pot moure ja que està format per un toldo. Una pèrgola de fusta consta d'una part estructural de fusta massissa o laminada, i un sostre que es un toldo permeable o impermeable, normalment retràctil. Aquest toldo s’estira i es plega. Pot fer-ho de manera automática o manual. Aquestes pèrgoles de fusta, es poden construir adossades a una casa o be a cuatre vents. Aquestes estructures de fusta son molt decoratives.


Pèrgola pel jardí de fusta

Pèrgola pel jardí


Estructures amb toldo tipus pèrgola

Estructures amb toldo


Pèrgola tancada

Rustic Osona Fusteria especialista en estructures de fusta: porxos i pèrgoles, casetes de fusta etc.

Avis Legal | Política de cookies