• Construcció de teulades de fusta

  teulades de fusta

  Les teulades de fusta es poden construir tan amb bigues massisses com amb bigues laminades. Les bigues massises son aquelles bigues d'una sola peça. Les bigues laminades, son bigues compostes per mes de una peça, poden ser dos o més llistons encolats, els cuals formen una biga. Aquests tipus de biga, no tenen tants moviments com les bigues massisses. Com sabem la fusta te continuament moviments de constraccio i de dilatacio. Les bigues laminades, els hi costa molt més d'esquerdar-se.

 • Teulades de fusta

  construccio teulades de fusta

  A les teulades de fusta també se’ls hi pot donar un aire rústic. A la fusta de les teulades, els hi donem el tractament nosaltres mateixos, tant els barssisso, com el líquid anti-carcoma. Això ho fem a qualsevol estructura de fusta.

 • Teulada de fusta amb llates

  teulades de fusta fetes a mida

  Es una teulada feta amb bigues laminades, i a sobre hi van peçes de fusta separades entre elles. Al mig de aquestes tires de fusta hi va rajola cerámica, quedant aixi una teulada combinant fusta amb rajola cerámica.

 • Teulades de fusta a més de dos aigues

  teulades fusta a dos aigues

  Podem construir teulades de fusta amb varies pendents. Aquestes teulades també poden estar construides amb bigues laminades o massisses. Podem donar a la fusta el color desitjat per el nostre client. Som nosaltres mateixos els encarregats de fer el muntatge de la teulada de fusta. Els components de la teulada de fusta estàn previament revisats.